Bank Hipoteczny

Witamy na stronie Rhb.com.pl

BRE Bank Hipoteczny SA był największym bankiem hipotecznym działającym na terenie naszego kraju. Jego możliwości znane są niemal wszystkim osobom zastanawiającym się nad źródłami finansowania największych inwestycji komercyjnych, bank oferuje bowiem produkty pozwalające zarówno na finansowanie zakupu nieruchomości komercyjnych, jak i emisję listów zastawnych.

Historia banku rozpoczęła się 12 marca 1999 roku, kiedy to przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego wydał zgodę na jego funkcjonowanie, choć pierwsze działania operacyjne podjęto dopiero w grudniu 1999 roku. Bank działał wówczas pod nazwą RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, jego założycielami były bowiem dwie cenione instytucje finansowe – polski BRE Bank SA oraz niemiecki RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG. Obaj założyciele zapewnili zresztą bankowi solidne podstawy nie ograniczając się wyłącznie do zabezpieczenia kapitału początkowego. Wraz z nim do nowej instytucji finansowej trafiła wiedza jej właścicieli, a także zaangażowanie i innowacyjność będące od tej pory jednymi z najważniejszych cech banku. Wśród najważniejszych wydarzeń w historii banku wymienia się między innymi zmianę jego nazwy na BRE Bank Hipoteczny, co nastąpiło w 2005 roku, obserwatorzy rynku usług bankowych są jednak zgodni, że zmiana ta nie wpłynęła w żaden sposób na obniżenie znaczenia tego podmiotu na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych.

Adresatami oferty banku są przede wszystkim podmioty gospodarcze oraz klienci instytucjonalni, którzy interesują się nieruchomościami komercyjnymi. Co ważne, BRE Bank Hipoteczny SA wspiera nie tylko ich zakup, ale również rozbudowę i modernizację nieruchomości, niesie więc pomoc podmiotom będącym na różnych etapach swojego rozwoju. Oferta banku nie ogranicza się zresztą wyłącznie do wsparcia podmiotów odpowiedzialnych za rozwój nieruchomości komercyjnych, takich jak centra handlowe lub obiekty biurowe. Kierowana jest również do deweloperów działających w branży budowlanej i pomaga w powstawaniu nowych osiedli, mieszkań i domów.

Ważnym zadaniem stawianym sobie przez zarząd i pracowników banku jest również kredytowanie jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie – przyczynianie się do ich rozwoju. Tu warto wspomnieć między innymi o środkach przeznaczanych na budownictwo komunalne, działania podejmowane przez BRE Bank Hipoteczny SA umożliwiają jednak również budowę i remonty dróg, powstawanie oczyszczalni ścieków oraz obiektów o przeznaczeniu oświatowym.

Pracownicy banku z dumą zwracają uwagę również na to, że można mówić o nim jako o liderze na krajowym rynku wówczas, gdy w grę wchodzi emisja listów zastawnych. Silną pozycję potwierdza w tym kontekście blisko siedemdziesięcioprocentowy udział w rynku oraz dążenie do tego, aby był on jeszcze większy. Mówiąc o ofercie banku warto pamiętać i o tym, że jest ona systematycznie poszerzana zgodnie z sugestiami napływającymi od jej odbiorców tak, aby odpowiadała potrzebom kolejnych grup klientów i nadal wzmacniała pozycje, jaką zajmuje BRE Bank Hipoteczny SA