Listy zastawne

co to są listy zastawneListy zastawne funkcjonują z powodzeniem na terytoriach innych krajów Unii Europejskiej, jedynie w Polsce są traktowane po macoszemu. Wynikać to może nie tylko z braku dostępności dla klientów indywidualnych, ale także jednostek, które mogą je emitować.

Musi się to jednak zmienić, ponieważ Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, zajmujący się  ryzykiem finansowym w sektorze bankowym zobowiązał wszystkie kraje do utrzymania odpowiedniej liczby aktywów o wysokiej płynności. Mają być one swoistym remedium na ryzykowne zmniejszanie obecnych wpływów. Co jest rzecz jasna reperkusją kryzysu na rynkach finansowych.

Czym są listy zastawne?

Listy zastawne są specyficzną formą obligacji. Specyficzną, ze względu na źródło pochodzenia. Mogą być emitowane jedynie przez banki hipoteczne, a tych mamy w Polsce póki co jedynie dwa – BRE Bank Hipoteczny i Pekao Bank Hipoteczny. Znikoma ilość tych jednostek powoduje niewielki udział listów zastawnych na polskim rynku finansowym.

Kto może korzystać z listu zastawnego, jako instrumentu finansowego?

Do tej pory jedynie klienci komercyjni mogli korzystać z tej formy kredytu, obecnie zaczyna się to zmieniać. Powołując się na statystyki plasujemy się na szarym końcu, o zgrozo mniejsze gospodarki niż nasza przedstawiają się w tej kwestii bardziej obiecująco. Dla porównania rynek słowacki jest wart 3,8 mld euro, czeski 9,1 mld euro, polski tylko 2,7 mld zł. Listy zastawne mają zmniejszyć deficyt płynności długoterminowej.

Co jeszcze dają listy zastawne?

Inwestorom – lokatę kapitału, bankom – kolejne źródło finansowania, a systemowi listy zastawnefinansowemu – pewną stabilność. Jako papiery wartościowe o niemal minimalnym ryzyku, są łakomym kąskiem dla funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, czy też towarzystw ubezpieczeniowych. Warto dodać, że w całej historii funkcjonowania banków hipotecznych w Niemczech nie było przykładu bankructwa takiego banku, co dodatkowo potwierdza bezpieczeństwo listów zastawnych. Zapewne wiąże się to z faktem, że banki hipoteczne są ukierunkowane na wąską działkę produktów bankowych związanych z hipotekami. Dodatkowym zabezpieczeniem są przepisy, które mówią, że gdyby jednak do takiej upadłości doszło to należności posiadaczy są zaspokajane w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami.

Stopa zwrotu to około 4% w skali roku, w związku z powyższym należy sobie zadać pytanie listy pisać czy kupować, szczególnie te zastawne.

Życzymy udanych inwestycji.